1953.

június 13.

Magyar pártküldöttség utazik Moszkvába. A delegáció tagja Rákosi Mátyás, az MDP főtitkára, miniszterelnök; Gerő Ernő, a PB tagja, miniszterelnök-helyettes; Nagy Imre, a PB tagja, miniszterelnök-helyettes; Hidas István, a PB tagja, miniszterelnök-helyettes; Hegedűs András, a PB tagja, az állami gazdaságok és erdők minisztere; Dobi István, az ET elnöke; Földvári Rudolf, a Bp-i Pártbizottság első titkára; Szalai Béla, az Mt titkárságának vezetője. — A kétnapos tárgyalások során a szovjet vezetés a koncepciós pereket, a párton belüli személyi kultuszt, az erőltetett iparosítást, a nehézipar egyoldalú fejlesztését, a mezőgazdaság erőszakos kollektivizálását, a termelés visszaesését, az ellátási zavarokat, az életszínvonal csökkenését bírálja. Rákosit, Gerőt, Farkast és Révait személyükben is felelősnek nyilvánítják, Farkas és Révai eltávolítását, Gerő súlyának csökkentését követelik. A magyar vezetőkkel tényként közlik a kormány és a párt központi vezetőségének új összetételét: Nagy Imre legyen a miniszterelnök, Rákosi maradjon a párt főtitkára. június 17. — A tárgyalások tényét három évtizedig titokban tartják.