1953.

május 29.

A Bp-i Hadbíróság ítéletet hirdet az ún. Pártőrség-perben. A bíróság a népi demokrácia elleni összeesküvés és hűtlenség vádjával halálra ítéli Farkas Ferenc áv. hadnagyot, valamint a hányatott sorsú újpesti gyermekek nevelésével foglalkozó szalézi szerzetesek közül Sándor Istvánt és Zana Albertet. június 8. Ádám László szalézi tartományfőnök életfogytiglani, Szitkey Károly nyomdavezető pap 15 évi, Varga Aladár gondnok 8 évi, Dánielfy Tibor kispap 5 évi börtönbüntetést kap.1

  1. 1) MKL; Fehérváry, 108. — Más forrás szerint az első fokú tárgyalás 1952. október 28-án kezdődött; az I. rendű vádlott Zana Albert nem pap, hanem áv. őrmester volt; az ítéletek: Zana Albert, Ari László áv. őrmester, Farkas Ferenc áv. hadnagy és Sándor István szalézi pap halál; Hegedűs Hajnalka (15 éves tanuló) 8 év, Pál Sándor áv. őrmester 15 év, Hosszú Béla és Guzi Imre áv. alhadnagyok 15 év, Bodocs Pál áv. őrmester 12 év, Horváth István és Ruzsinszky József áv. őrmesterek 8 év, Pokorni János technikus 12 év, Ádám László szalézi tartományfőnök 15 év, Varga György Aladár lelkész 10 év, Szitkei Károly lelkész 10 év, Dániel [sic!] Tibor kispap 5 év (a börtönben agyonverik). Lásd MNO, 2002. augusztus 7.; lásd még a Rettegés az örökségük című dokumentumfilmet.