1953.

április 12.

Közzéteszik az MFNF OT választási felhívását, amely szerint a „munkások, dolgozó parasztok, értelmiségiek testvéri egységben építik az új magyar hazát, … és követik egy emberként az MDP-t, népünk bölcs vezérét, Rákosi Mátyást”.