1953.

március 17–18.

Ülésezik az Ogy. Az 1953: II. tc. a választási jogszabály módosításáról: megszűnnek az 1945–49 közötti korlátozások, amelyek pl. a hazai németeket, az 1945 előtti politikai szervezetek tagjait érintették; a választójog gyakorlásának korhatára 18 év; az ogy-i képviselők száma 402-ről 208-ra csökken. 1953: III. tc. a kisdedóvásról. Az 1953: V. tc. új kitüntetéseket alapít, köztük a Munka Vörös Zászló Érdemrendet, a Szocialista Munkáért Érdemérmet és a Szocialista Munka Hőse kitüntető címet.