1953.

február 27.

Bp-en megkezdődik a Magyar Szakszervezetek XVIII. kongresszusa. 1958. február 28.A főtitkári beszámoló megállapítja: „A[z MDP] PB határozata a szakszervezeti vezetés hibáinak gyökerét a szociáldemokratizmusban jelölte meg. […] Szakszervezeti funkcionáriusainknak állandó forradalmi éberséget kell tanúsítaniok, keressék a hibák mögött az ellenséget, ismerjék meg az ellenség módszereit és neveljék az ellenség felismerésére, állandó éberségre a dolgozó tömegeket.” — A SZOT elnökévé Kristóf Istvánt, titkárrá Cseterki Lajost, Gáspár Sándort, Török Istvánt, Varga Jánost és Zentai Ernőt választják.