1953.

február 19.

A romániai Magyar Népi Szövetség és az RMP KV néhány tagja (köztük Juhász Lajos elnök, Ottrok Ferenc országos titkár, Sütő András, Robotos Imre, Petre Borilă, Mogyorós Sándor, Szenkovics Sándor és mások) egy bizalmas tanácskozáson határoz az MNSZ önfeloszlatásáról. március 31.