1953.

január 15.

A magyar kormány jegyzékben közli a csehszlovák kormánnyal, hogy egyetért a csehszlovák–magyar vegyes bizottság 66. számú véghatározatában biztosított áttelepülési és visszaköltözési lehetőség megszüntetésére vonatkozó csehszlovák javaslattal; a még rendezetlen állampolgársági problémák megoldása céljából egyúttal állampolgársági egyezmény megkötését kezdeményezi. 1955. július 8.