1952.

november 14.

Ülésezik az Mt. Átalakul a kormány: a belügyi tárcát Györe József, a külügyit Molnár Erik, az igazságügyit Décsi Gyula, a begyűjtésit Tisza József veszi át; a Mt elnökhelyettesei: Gerő Ernő, Házi Árpád, Hidas István, Kiss Károly, Nagy Imre. Farkas Mihály honvédelmi minisztert hadseregtábornokká léptetik elő.