1952.

október 23.

Ülést tart az MDP KV. A határozat szerint Sztálinnak „A szocializmus közgazdasági problémái a Szovjetunióban” c. művét és az SZKP XIX. kongresszusa irányelveit a magyar viszonyokra alkalmazva a párt politikai, ideológiai, gazdasági, kulturális munkájának vezérfonalává kell tenni. A tanulságok levonására alakuló bizottság elnökévé Rákosi Mátyást választják.