1952.

október 14.

Befejeződik az ÖK(b)P XIX. kongresszusa. 1956. február 14. — A párt új elnevezése Szovjetunió Kommunista Pártja (SZKP). A Politikai Iroda helyett megalakul a KB 25 tagú Elnöksége. A tíztagú Titkárságba Sztálin, Nyikita Hruscsov és Georgij Malenkov mellett fiatal pártvezetők kerülnek; köztük van Leonyid Brezsnyev és Mihail Szuszlov.