1952.

október 3.

Miskolcon rendkívüli közgyűlést tart a Tiszáninneni Ref. Egyházkerület, és kéri a zsinatot, intézkedjék a hevesi egyházmegyének és gyülekezeteinek a Dunamelléki Egyházkerülethez való csatlakozásáról, az abaúji és borsodi egyházmegyéknek gyülekezeteikkel együtt a Tiszántúli Egyházkerületbe való bekebelezéséről. Ezzel létrejön a Tiszavidéki Ref. Egyházkerület. 1956. december 31.