1952.

szeptember 24.

Romániában új alkotmány fogadnak el, és módosítják az ország területi-közigazgatási beosztását. A történelmi Székelyföld területén hat korábbi rajonból (Maros, Gyergyó, Csík, Udvarhely, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely) létrehozzák a Magyar Autonóm Tartományt, amely részleges önrendelkezést kap. 1960. december 24. (A tartomány végleges statútuma nem készül el.) A tartományban él a romániai magyar kisebbség egyharmada, 539 669 fő; összlakossága 740 381 fő; székhelye Marosvásárhely. A Román Munkáspárt tartományi titkára Csupor Lajos, a néptanács elnöke Bugyi Lajos.