1952.

április 11.

A bukaresti Scînteia közli Gheoghe Gheorghiu-Dejnek a tanítók kongresszusán elmondott beszédét, amelyben a román vezető az addig hivatalos „együttélő nemzetiségek” (naţionalităţii conlocuitoare) helyett „nemzeti kisebbségeket” (minorităţii naţionale) említ. 1953. január 29.