1952.

február 21.

Horváth János, az ÁEH elnöke írásban értesíti Rákosi Mátyást: a ref. és az ev. egyház vezetői hozzájárultak ahhoz, hogy az új tanévtől egyetlen (közös) fiúgimnáziumuk indul Debrecenben, a többi gimnázium és a ref. tanítóképző államosítását írásban fogják kérni az ÁEH-tól; államsegélyt csak a megmaradó egy iskola fog kapni. szeptember 1.