1952.

február 4.

Romániában letartóztatják Márton Mózest, a gyulafehérvári püspökség titkos ordináriusát, Kovács Béla kovásznai plébánost, Jakab László székelyudvarhelyi plébánost és Szilveszter Sándor sepsiszentgyörgyi esperes-plébánost. — A gyulafehérvári egyházmegye kormányzására illetékes ordinarius substitutus személyének megállapítását ezt követően, egészen Márton Áron püspök börtönből való szabadulásáig, egyházjogi viták nehezítik. 1955. február 2.