1951.

november 17.

Az SZLKP KB Elnöksége jóváhagyja a magyar nemzetiségű lakossággal kapcsolatos kérdések rendezésére vonatkozó irányelvek tervezetét, amely azonban az egy héttel korábban tárgyalt javaslattal ellentétben már csupán a nyitrai és a kassai kerületben javasolja magyar nemzetiségű nemzeti bizottsági alelnök kinevezését, s nem tartalmazza a 28 dél-szlovákiai járási nemzeti bizottsági alelnök kinevezésére vonatkozó javaslatot sem.