1951.

november 13.

Prágában csehszlovák részről Viliam Široký miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter, magyar részről Révai József népművelési miniszter aláírja a tíz évre szóló magyar–csehszlovák kulturális együttműködési egyezményt, amelyből kimaradnak a nemzetiségek kölcsönös támogatására vonatkozó kitételek. — Révai másnap Fülekre látogat, ahol a zománcedénygyár munkásai előtt bejelenti, hogy a munkásosztály győzelme mindkét országban megteremtette a feltételeit a lenini-sztálini nemzetiségi politika alkalmazásának.