1951.

szeptember 15.

Mt-rendelet az egyházak dologi és személyi kiadásának fedezésére Vallásfelekezeti Alapot létesít; az Alap jövedelme a költségvetési támogatásból, az egyházak részéről önként felajánlott mg-i ingatlanok ellenértékéből és egyéb forrásokból származik.