1951.

szeptember 11.

Megjelenik az 1951: 26. tvr. a tudományok doktora tudományos fokozat bevezetése, és az egyetemi oktatói, valamint a kutatóintézeti kutatói állások, illetőleg fokozatok szabályozása tárgyában; létrehozza a „tudományok doktora” címet és az ösztöndíjas aspirantúra intézményét; a korábban bevezetett kandidátusi és a most létrehozott doktori fokozatot az MTA ítéli oda. 1959. október 3. „A tudományos utánpótlás tervszerű biztosításának első lépéseként a Szovjetunió élenjáró tudományos káderképzésének példájára (…) a kezdő kutatók részére bevezette a tudományok kandidátusa fokozatot. Ezen túlmenően azonban a Szovjetunió tapasztalatai alapján be kell vezetni a magasabb tudományos teljesítmények elismerésére a tudományok doktora tudományos fokozatot. (…) A régi rendszerű doktori címeknek az eddig érvényben volt szabályok szerinti adományozása az orvosi egyetemeken 1952. január 1-től kezdve, a többi karon, amennyiben már korábban meg nem szűnt, a rendelet hatálybalépésekor megszűnik. A jövőben az oklevéllel eddig járt doktori cím helyett az okl. megjelölést kell használni (pl. okl. orvos, okl. jogász).” 1956. december 1.