1951.

június 28.

Az LB Olti Vilmos elnökletével „népellenes bűnökért, a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésért, valutaüzérkedésért” Grősz József kalocsai érseket 15 évi (1955. október 14.), Endrédy Kálmán Vendel zirci ciszterci apátot 14 évi (1956. november 1.), Hagyó-Kovács Gyula v. ciszter jószágkormányzót 13 évi, Csellér István Jenő mb. pálos tartományfőnököt és Bozsik Pál plébánost 10 évi, Farkas Endre ügyvédet 8 évi börtönre ítéli. Vezér Ferenc pálos szerzetest halálra ítélik. július 31. Pongrácz Alajos, az USA követségének v. tanácsosa ügyét elkülönítik. július 20. A 24 mellékperben 15 halálos ítélet születik. július 12.