1951.

május 26.

A Csorba-tói egyezmény végrehajtására létesített csehszlovák–magyar vegyesbizottság Bp-en született határozata a lakosságcsere keretén kívül áttelepültek számára lehetővé teszi a másik országban hagyott ingóságaik kölcsönös átszállítását, amennyiben azok „a dolgozó osztályok szokásos vagyonához” tartoznak, és amennyiben azokat ténylegesen nem kobozták el.