1951.

március 18.

Kihirdetik az 1951: 10. tvr.-t az 1951–52. évi begyűjtésről. A jogszabály az előzőnél nagyobb termény- (kenyérgabona- és takarmánybeadást), állatbeadást, baromfi-, tojás- és tejbeadást ír elő; a kötelezettség nagyobb földterület esetén progresszíven emelkedik.