1. 1) Az Mt február 28-án kelt rendelete szerint az 1945-ben felállított jogelőd, az Országos Vízgazdálkodási Hivatal megszűnt. Feladatait a szaktárcák, illetőleg az ekkor létrehozott Tanács vette át.