1951.

január 28.

Az Mt rendelete értelmében „az orvostudományi karok kiválnak a tudományegyetemek szervezetéből, és az 1951. évi február hó 1. napjától az egészségügyi miniszter felügyelete és irányítása alatt, mint budapesti, szegedi, debreceni, illetőleg pécsi orvostudományi egyetem önállóan folytatják működésüket”.