1950.

november 26.

Az 1950: 44. tvr. a tudományos minősítés új rendszeréről: „A Magyar Népköztársaságnak a szocializmus építése során olyan magas színvonalú tudományos képzettséggel rendelkező, a néphez hű tudósokra van szüksége, akik a korszerű, haladó tudományt a dolgozó nép ügyének szolgálatába állítják. Ezért a Magyar Népköztársaság a haladó tudomány nagyszámú kiváló művelőjének képzése, a tervszerű tudományos és szakmai utánpótlás biztosítása érdekében, a Szovjetunió élenjáró tudományos káderképzésének példájára, a »tudományok kandidátusa« tudományos fokozatot rendszeresíti.” november 30.