1950.

szeptember 7.

Az 1950: 34. tvr. kimondja: „A Magyar Népköztársaság területén a szerzetesrendek működési engedélye ennek a törvényerejű rendeletnek hatálybalépésével megszűnik. Nem vonatkozik ez a rendelkezés a katolikus egyházi iskolákban a tanítás ellátására szükséges megfelelő számú férfi és női tanítórend működési engedélyére.” Az intézkedés 635 rendházat, 23 férfi és 40 női rendet, 2582 szerzetest és 8956 apácát érint.1