1950.

július 14.

Hatályba lép az 1950: 24. tvr. „a társadalmi tulajdon büntetőjogi védelméről”. „A társadalmi tulajdont mint a dolgozó nép vagyonát … fokozott büntetőjogi védelem illeti.” A 6. § szerint: „A társadalmi tulajdonban lévő vagyontárgy felgyújtása vagy felrobbantása… halálbüntetés alá esik.”