1950.

június 28.

Újrakezdődnek a katolikus egyház és a kormány közötti tárgyalások. június 29. A delegáció tagja az egyház részéről Grősz József kalocsai és Czapik Gyula egri érsek, Hamvas Endre csanádi püspök, Sárközy Pál pannonhalmi kormányzó apát, Sík Sándor piarista tartományfőnök és Schrotty Pál ferences rendfőnök; a felek a megállapodás aláírásáig összesen hét alkalommal találkoznak. július 4.