1950.

március 25.

Az Mt 84/1950. sz. rendelete intézkedik a mo-i német nemzetiségű lakosság teljes jogegyenlőségéről. A rendelet kimondja: „Az áttelepítés hatálya alá eső mindazok a személyek, akik nem telepíttettek át, úgy szintén azok, akiknek áttelepítésére sor került ugyan, de a jelen rendelet hatálybalépésekor Magyarországon tartózkodnak…, magyar állampolgárok és a Magyar Népköztársaságnak a többiekkel minden tekintetben egyenlő jogú polgárai.”