1949.

december 28.

Közzéteszik az Mt 4353/1949. sz. rendeletét a BM ÁVH megszüntetéséről. A BM ÁVH-ból, a HM Katonai Főcsoportfőnökségéből és a Honvéd Határőrségből Államvédelmi Hatóság (ÁVH) néven önálló főhatóságot hoznak létre, amelyet közvetlenül az Mt alá rendelnek; a szervezet felügyeletét formailag a belügyminiszter látja el. 1950. január 1. 1953. július 17. Az ET Péter Gábort kinevezi az ÁVH vezetőjévé, altábornagyi rangban. 1953. január 3.