1949.

december 14.

A 4.343/1949. sz. Mt-rendelet, az alkotmány felhatalmazása alapján, átszervezi Mo. területi-közigazgatási beosztását. 1950. január 1. Az Mt e rendeletben meghatározza az új megyék nevét, székhelyét és területét, egyúttal felhatalmazza a belügyminisztert a végrehajtás további részleteinek és az új beosztás hatálybalépése napjának meghatározására. 1950. január 29. A korábbi 25 megye és 14 törvényhatósági jogú város helyett 19 megye alakul, és létrejön Nagy-Budapest.