1949.

augusztus 18.

Az Ogy elfogadja az 1949: XX. tc.-t Mo szovjet típusú alkotmányáról. augusztus 20. Az ország államformája népköztársaság. A törvény rendelkezik többek között az állampolgárok jogairól és kötelességeiről, a választások szabályairól, az ország zászlajáról, (új) címeréről és fővárosáról. Az alkotmány átalakítja az igazságszolgáltatás szervezetét; létrejön a Legfelsőbb Bíróság (LB). A főbírói fórumot másodelnökként Somogyi Ödön vezeti. 1950. november 24. 1951. december 31.