1949.

június 11.

Az Ogy utolsó ülésnapján megalakul Dobi István új kormánya. Miniszterelnök-helyettes államminiszter Rákosi Mátyás, államminiszter Gerő Ernő, belkereskedelem Bognár József, belügy Kádár János, építésügy Darvas József, földművelésügy Erdei Ferenc, honvédelem Farkas Mihály, igazságügy Ries István, könnyűipar Marosán György, közlekedés- és postaügy Bebrits Lajos, külkereskedelem Rónai Sándor, külügy Kállai Gyula, nehézipar Zsofinyecz Mihály, népjólét Ratkó Anna,1 népművelés Révai József, pénzügy Kossa István, vallás- és közoktatásügy Ortutay Gyula; az OTh elnöke Vajda Imre helyett Vas Zoltán.