1949.

június 11.

Az MDP KV ülésén Kádár János főtitkárhelyettes, belügyminiszter referátumot tart a Rajk-ügyről; Rákosi Mátyás javaslatára kizárják a pártból Rajk Lászlót és Szőnyi Tibort mint „idegen imperialista államok kémeit”. Az elfogadott határozat megállapítja, hogy fokozni kell az éberséget, szigorúbban kell ellenőrizni az állami és a pártfunkcionáriusokat. Rákosi kijelenti: „És attól sem félünk, hogy mindenki gyanús lesz, aki él.” június 16.