1949.

március 21.

Bp-en a járási, megyei és bp-i titkárok, a központi apparátus és intézmények vezetői részvételével összeül az I. úttörő össztitkári értekezlet. — Másnap tízpontos határozatot fogadnak el a mozgalom céljairól; fő feladatként a tanulmányi munka javítását és az „új, művelt, szocialista erkölcsi ifjúság” nevelését jelölik meg.