1949.

február 16.

Az MDP KV Titkársága a Mo-on maradt német lakosok anyagi helyzetével kapcsolatos előterjesztést tárgyalja. A KSH adatai alapján készült vitaanyag 236 548 Mo-on élő svábot említ, akik 1477 községben laknak. Az előzetes felmérés szerint az országban maradt német nemzetiségűek közül még mintegy 50 000 személy esetében további vagyonkorlátozást lehet elérni; az így igénybe vehető földbirtokok nagyságának felmérésére községenként végrehajtandó „pontos adatfelvételezést” rendelnek el.