1948.

december 26.

Karácsony másodnapján az ÁVH hűtlenség, a köztársaság megdöntésére irányuló bűncselekmény, kémkedés és valutaüzérkedés vádjával letartóztatja Mindszenty József bíboros, prímás, esztergomi érseket, és Bp-re, az Andrássy út 60. sz. alatti államvédelmi központba hurcolja őt. december 29. — A bíboros érsek ezt megelőzően világszerte híressé vált levelet ír, amelyet letartóztatása esetére előre megfogalmazott: „Nem vettem részt semmiféle összeesküvésben. Nem mondok le érseki tisztemről. Nincs vallanivalóm és semmit sem írok alá. Ha mégis megtenném, az csak az emberi test gyengeségének következménye s azt eleve semmisnek nyilvánítom.”