1948.

december 22.

Gyakorlatilag véget ér a magyar–szlovák lakosságcsere végrehajtása, noha néhány áttelepülő még 1949 tavaszán is érkezik Csehszlovákiából Mo-ra. 1949. június 21. — A Csehszlovák Áttelepítési Bizottság adatai szerint a lakosságcsere keretén belül és azzal párhuzamosan összesen 89 660 magyar települt át; Mo-ról ezzel szemben 71 787 szlovák települt át Csehszlovákiába. A Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság adatai szerint a Csehszlovákiából kitelepített magyarok száma 87 839, a Mo-ról Csehszlovákiába áttelepült szlovákoké pedig 71 215. — A szlovákiai magyar nyelvterület népcsere által leginkább sújtott régiója a Felső-Csallóköz, Mátyusföld, a Garam mente és Gömör egyes települései.1

  1. 1) Lásd Szlovákiai magyarok. — Más adatok szerint kereken 60 ezer szlovák hagyta el Mo-ot, Szlovákiából pedig 87 ezer magyar kényszerült távozni; hátrahagyott földvagyonuk hozzávetőleg 15 ezer, illetőleg 160 ezer holdra tehető.