1948.

december 16.

A katolikus püspökkari konferencián Mindszenty József bíboros érsek arra kéri a főpásztorokat, hogy bebörtönzése esetén se írják alá az egyházra kényszeríteni próbált megegyezést; inkább mondjanak le az államsegélyről és bízzanak a nép támogatásában.