1948.

november 27.

Az MDP KV ülésén elmondott referátumában Rákosi Mátyás meghirdeti a kongresszusi irányvonal revízióját: a főtitkár a gyors kollektivizálás és az „osztályellentétek” további élezése mellett foglal állást. Kijelenti, hogy vége az egyházakkal szembeni türelmi politikának.