1948.

november 22.

Révész Imre tiszántúli ref. püspök levelet ír Péter János konventi előadónak, s kifejti, igen szkeptikusan ítéli meg, hogy az állam képes és kívánja-e betartani és betartatni az egyházzal kötött megállapodást.