1. 1) Szimonidesz 1909–1922 között Nagybörzsönyben (Pest vm.) volt ev. lelkész. A Tanácsköztársaság idején a helyi tanács és a direktórium elnöke volt, ezért eltávolították állásából. A húszas évek végétől rendszeresen publikált baloldali lapokban, kapcsolatban került a szociáldemokratákkal és más baloldali csoportokkal, József Attilával és Illyés Gyulával röplapot írt a halálbüntetés ellen. A holokauszt idején sok zsidó életét megmentette. 1952-ben a történettudományok kandidátusa lett.