1948.

július 23.

Az MDP és a CSKP vezetői Pozsonyban újabb tárgyalásokat folytatnak a magyar kisebbség helyzetének rendezéséről. Megegyezésük szerint a csehszlovákiai magyarok, a köztársaság és a népi demokrácia ellenségei kivételével, törvényes úton és automatikusan visszakapják csehszlovák állampolgárságukat. október 12. Megindulhat a magyar nyelvű oktatás, s a magyar osztályokba a reszlovakizált szülők is beírathatják gyermekeiket. A csehszlovák fél ígéretet tesz egy magyar nyelvű napilap és havilap kiadására, ugyanakkor elutasítja azt a magyar igényt, hogy az állampolgárságukat visszakapó magyarok elkobzott vagyonukért legalább részleges kárpótlásban részesüljenek.