1948.

július 1.

Sárközy Pál pannonhalmi kormányzó apát, Sík Sándor piarista rendfőnök, Borbély István jezsuita provinciális és Endrédy Vendel zirci ciszterci apát a VKM képviselőivel tárgyal iskoláik mentesí-téséről. július 5. — Mindszenty József bíboros a maga és a püspöki kar nevében elhatárolódik az akciótól.