1948.

június 29.

XII. Pius pápa Nominatio substitutorum kezdetű szentszéki rendelkezésével arra utasítja a megszállt kommunista országokban működő, joghatóságuk gyakorlásában akadályozott püspököket, hogy mihamarabb nevezzenek ki két helyettest (ordinarius substitutus) maguk mellé; a megyéspüspök felfüggesztése, letartóztatása, száműzetése stb. esetén ezeknek a helyetteseknek kell átvenniük az egyházmegye kormányzását, mégpedig úgy, hogy a főpásztor akadályoztatása esetén az első helyettes lép a helyébe, de ő is rögtön megnevezi (második) utódát. 1949. június 21.