1948.

június 29.

Nyilvánosságra hozzák a Kominform határozatát, amely elítéli a jugoszláv politikát, és a JKP-t kizárja a szervezetből; a határozat felhív Jugoszlávia kollektív blokádjára, és Tito hatalmának megdöntésére. Az iroda székhelyét Belgrádból Bukarestbe helyezik át. Jugoszlávia és a szovjet blokk országai között több évre megromlik a viszony.