1948.

június 23.

Valutareformot jelentenek be Németország szovjet megszállási zónájában. — Varsóban megkezdődik a Szu, Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország, Mo és Románia külügyminisztereinek tanácskozás a német kérdésről. A határozat a békeszerződés aláírását, össznémet kormány felállítását, a Ruhr-vidék feletti nemzetközi ellenőrzést és a német jóvátételi kötelezettségek teljesítését szorgalmazza.