1948.

június 12.

A június 4-én kelt magyar jegyzék figyelmen kívül hagyása és a paritás elvének be nem tartása miatt Hajdu István magyar áttelepítési kormánybiztos a kormány határozata alapján felfüggeszti a lakosságcsere végrehajtását. június 13. — Magyar számítások szerint eddig az időpontig Cseh-szlovákiából 75 264 magyart telepítettek át, a Mo-ról Csehszlovákiába áttelepült szlovákok száma pedig 52 457.