1948.

június 7.

Nyilvánosságra hozzák a háromhatalmi külügyminiszteri konferencián elfogadott „londoni aján-lásokat”. — A nyugati nagyhatalmak elhatározzák németországi megszállási övezeteik gazdasági egyesítését (augusztus 1.), engedélyezik a német alkotmányozó gyűlési választások megtartását, valamint, a Ruhr-vidék nemzetközi ellenőrzése mellett, külön nyugatnémet állam létrehozását. június 20.