1948.

június 7.

A katolikus püspökkari konferencián Czapik Gyula egri érsek a kormánnyal folytatandó tárgyalások megkezdését javasolja; Mindszenty József bíboros ellenállása miatt nem születik döntés. A konferencia megtiltja, hogy „pap, szerzetes és szerzetesnő az esetleg most államosításra kerülő iskolákban igazgatói, tanári, tanítói állást vállaljon”, kivéve a hitoktatókat. június 12. június 19.